Förstå ställverks funktion

I en elektrisk effektfördelning består ställverk av en mängd olika brytare, säkringar eller strömbrytare som används för att styra, separera och isolera elektrisk utrustning. Det är mycket användbart för att bibehålla systemets prestanda och för att hålla hela systemet säkert. Brytare hjälper till med säker överföring av el från elnätet till enheterna. Denna systemkomponent hjälper också till med ett säkert flöde av växelström (AC) från elnätet till transformatorer, lagringsbatterier, paneler och generatorer.

Termen 'ställverk' används ibland omväxlande med 'utjämning' eller 'säkring' och är faktiskt en synonym för ett antal andra elektriska apparatkomponenter. Oftast hänvisar dock ställverk till applicering av säkringar, som är en typ av säkerhetsbrytare som möjliggör frånkoppling av kretsar när en spänningsnivå sjunker eller stiger över den förinställda gränsen. Tidigare bestod ställverk av antingen en manuell eller automatisk omkopplare. Manuellt ställverk består vanligtvis av två oberoende omkopplare och en eller flera säkringar. Dessa växlar gjordes manuellt genom att trycka på en knapp, som sedan utlöste ett larm. Som sådan blev den faktiska driften av ställverket något begränsad, särskilt vid en plötslig spänningsökning, vilket resulterade i en överbelastning av el.

Högspänningsställverk: När det gäller ett system som använder elektricitet som primär strömförsörjning måste ställverket kunna tolerera höga växelströmmar (ampere) och/eller högspänning. Den bör ha tillräcklig styrka för att klara extrema väderförhållanden. Dessutom måste högspänningsställen också ha en god strömförsörjningskapacitet; vilket betyder att den måste kunna leverera tillräcklig ström även när det är brist på elnätet. Det är här termen mellanspänningsställverk spelar in.

MVSMG: För att hålla en säker och isolerad miljö bör MVSMG -ställen (Metal Vanes For Grounded Interference Measurement) installeras i byggnader som ligger i ett område som är benäget för förhöjda spänningsnivåer. Sådana områden inkluderar kontorsbyggnader och bostäder. MVsSMG består vanligtvis av en metallkupol som omges av många mindre kupoler. För att skydda utrustningen från överspänningar skyddas den större kupolen av mindre kupoler med isolerande material. Isoleringsmaterialen hindrar spänningspikarna från att nå byggnadens inre. Således garanterar MVsSMG -skydden en säker miljö för arbetarna.

Ställverk finns i olika typer beroende på dess tillämpning. Vanligt ställverk på kontor och hem är typ I eller manuellt ställverk. Som namnet antyder har denna typ ett handtag som dras och släpps för att byta elektriska kretsar som strömbrytare. Ställställ som är tillverkade av stål eller aluminium är typ II. Som namnet antyder har denna typ en avtryckare som måste dras innan ställverk för att slå på och av den. Dessa används ofta i elektriska installationer i fabriker och kraftverk.

En tredje variant av ställverk, typ III, används mer vanligt i MVsSMG och HVZG. Sådan typ består av metallremsor isolerade i ett aluminium- eller stålfodral. Sådant fall används vanligen i MV eftersom denna typ ger större skydd än MVsSMG och HVZG. Kopplings- och avkänningsmekanismer finns i Switchgear III för att säkerställa personalsäkerhet och undvika oavsiktliga fel. Vanliga material som används vid tillverkning av ställverk är metaller som stål, aluminium och järn.

Copyright © 2023 Point Zulu