Magasinering och self storage

Företeelsen self storage, som på svenska kan översättas med "själv-lagring", sägs ha startat i Texas på sextiotalet främst för företagens behov. Att även privatpersoner kunde ha samma behov är sprunget ur detta och i Sverige startade sådan uthyrning i större skala på åttiotalet. Men redan 1972 etablerade sig amerikanska företag i Sverige som erbjöd dessa tjänster. De och andra liknande företag har oftast sina lagerlokaler i städernas utkanter där markkostnaderna är tämligen låga. För att locka kunder brukar de annonsera att den första månadshyran är fri eller till ett löjligt lågt pris. Dock har typen funnits långt bak i tiden, men kallades då för bodar eller härbren och de var mest bönder som ville magasinera spannmål. Anvisningar för hur förråd skulle byggas var därför anpassade för ändamålet, inte för bohag och dylikt. Ofta erbjuder olika flyttfirmor magasinering.

Hur du ska beräkna utrymmet du behöver

Vid en flytt kanske man inte vill ställa in allt på en gång i den nya bostaden, av olika skäl. Att då forsla en del prylar för magasinering kan underlätta. Metoden ger möjligheten till god planering och minskar den stress som ofta uppstår vid flytt.

Den som vill skaffa ett extra förråd för att magasinera bohag och andra av hushållets prylar är ofta osäker på hur pass stort utrymme de behöver. Därför finns det vissa "lathundar", beräkningar som är gjorda på ungefärliga detaljer såsom hur stor en soffa är, ett bord, en tv-hylla och så vidare. Med en sådan som finns på webben, kan man få en ungefärlig uppskattning om åtgång av storlek. Ibland kan man behöva ett förråd som en mellanstation. Företagen erbjuder alla möjliga storlekar på förråden, från bara ett antal kartonger till hela bohag. Det kan även vara isolerade förråd eller oisolerade. Därför bör man vara mycket noggrann med att kolla upp vad som gäller. Är det känsligare saker som ska förvaras rekommenderas isolerade förråd.

Copyright © 2021 Point Zulu